Nulpunt
Experimental Music Event

 

Beleidsplan

Introductie

Dit is het eerste beleidsplan van Stichting Nulpunt Event en is gebaseerd op opgedane ervaring bij het organiseren van het evenement Nulpunt dat vanaf mei 2016 viermaal per jaar plaatsvindt op verschillende locaties in Utrecht. In deze tekst werken wij onze plannen uit, betreffende het evenement Nulpunt. We richten ons op de komende twee jaar, met een financieel plan voor 2020.

Stichting Nulpunt creëert een podium voor jonge makers van interdisciplinair werk, om zo het ontwikkelen van hun vakmanschap de steunen.Team Nulpunt zet zich in om ontmoetingen/samenwerkingen plaats te laten vinden; tussen jonge makers en publiek, tussen jonge makers van verschillende disciplines; tussen jonge makers en het professionele werkveld.Stichting Nulpunt richt zich voornamelijk op interdisciplinair, muzikaal werk in regio Utrecht. Stichting Nulpunt zet zich in om een podium te creëren waar ruimte is voor experiment. Dit doen wij vanuit de wens een verbinding te maken tussen jonge makers in ontwikkeling en het professionele werkveld.Dit beleidsplan beschrijft hoe we invulling gaan geven aan de doelstellingen van de Stichting.

Kunst weet als geen ander kritische vragen te stellen om onze normen en waarden te reflecteren en aan te scherpen. Het is een belangrijkeeyeopeneren gespreksopener voor onze maatschappij. Nulpunt ondersteunt de jonge makers en geeft hun de ruimte om breed te onderzoeken.

 

Doelgroep

De stichting zet zich in jaarlijks evenementen te organiseren met als richtlijn vier edities per jaar in regio Utrecht.Wij werken voornamelijk met jonge makers uit regio Utrecht.

Wij maken ons bekend via:

-onze site en social mediakanalen

-ons bestaande netwerk en het netwerk van onze partners

-mond op mond reclame onder studenten en professionals

 

Partners

Sinds het evenement Nulpunt vanaf mei 2016 vier keer per jaar plaats vindt, zijn wij verschillende samenwerkingen aangegaan. Onder andere met de HKU, Stichting Musicamaxima en culturele podia als TivoliVredenburg, De Vrijstaat, Touchstone en de ACU.Deze instanties steunen ons door middel van het faciliteren van locaties, materiaal, medewerkers en door het delen van hun kennis en netwerk.

Komend jaar blijven wij werken aan de relatie met onze bestaande partners en onderzoeken wij nieuwe samenwerkingen, met name gericht op nieuwe locaties voor het evenement.

 

Bijdragen aan de ontwikkeling van de jonge maker

Wij bieden voornamelijk ondersteuning door het werk van de jonge makers een podium te bieden.

Wij organiseren een professioneel toonmoment, waarin ruimte blijft voor experiment. Door de jonge maker in contact te brengen met publiek creëren wij de mogelijkheid voor de maker om de dynamiek van het werk te onderzoeken in een performatieve setting.

Voorbeeld: Een cellist die, tot nog toe, voornamelijk in ensembles speelt, wilt een solo maken voor cello en spoken word. Het is belangrijk voor deze maker dat er een podium is om het verschil te ervaren tussen een solo en een ensemble, ook heeft deze maker op Nulpunt de mogelijkheid om de combinatie tussen musiceren en spoken word in eigen werk te onderzoeken.

Ook bieden wij een interessant netwerk en is het ons doel de betrokken makers in de toekomst een vergoeding te bieden.Aangezien wij werken met jonge makers die toe werken naar een professionele carrière, is het belangrijk dat wij een vergoeding kunnen bieden tegenover geleverd werk. Dit verifieert voor de jonge maker dat zijn/haar werk waardevol is.

In de toekomst bouwt Nulpunt mogelijk haar activiteiten ter ondersteuning van de jonge maker uit. Bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en residenties.

 

Inkomsten

Materiaal en locatie kosten worden betaald uit de inkomsten van kaartverkoop en de baromzet. Ook besparen wij kosten door steun uit ons netwerk. De betrokken jonge makers en het organisatie team worden in de toekomst betaald vanuit inkomsten uit fondsenwerving.Om actief mee te kunnen werken aan het organiseren van Nulpunt, wil het bestuur waar mogelijk gebruik maken van een netwerk van medewerkers/vrijwilligers, en indien noodzakelijk gebruik maken van professionele diensten.

 

Kosten uitvoering

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten. De stichting heeft geen directie die voor beloning in aanmerking komt. Als Stichting willen wij onze kosten zo laag mogelijk houden, waarbij wij willen dat de ondersteuning aan onze doelgroep op professionele wijze georganiseerd is. Medewerkers en bestuursleden krijgen een kostenvergoeding op basis van de gemaakte kosten.

 

 

 

 

 

Beloningsbeleid Stichting Nulpunt Event


Stichting Emancipator wordt bestuurd door het Bestuur. Er is geen Raad van Toezicht.

De leden van het bestuur krijgt voor hun bestuursfunctie geen bezoldiging. Zij mogen kosten (representatie- en reiskosten)welke zij voor de uitoefening van zijn bestuurswerk maakt, declareren.

De Stichting huurt indien nodig diverse zelfstandige professionals in om voor de organisatie en projecten noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Met hen worden markt- en sectorconforme vergoedingen afgesproken die op factuurbasis door de Stichting betaalbaar worden gesteld.

Tenslotte zetten diverse vrijwilligers zich in voor de Stichting. De onkosten die dit met zich meebrengt worden door de Stichting vergoed. In voorkomende gevallen kan ook besloten worden tot betaling van een vrijwilligersvergoeding.

 

Jaarrekening